Tegels schoon met behoud van de voegen

Kalkaanslag op tegels en schimmelvorming op voegen vormen een bekend probleem in natte ruimten. Helaas zijn lang niet alle schoonmaakmiddelen voor het verwijderen hiervan veilig voor cementgebonden voegen. Dit omdat deze vaak ‘zure’ schoonmaakmiddelen het cement in de voegen aantasten, waardoor voegen gaan lekken en schades ontstaan.

Ontstaan van schimmel

Schimmels kunnen in veel kleurvariaties voorkomen. De ene keer bijna zwart, de andere keer roze of geel van kleur, afhankelijk van het soort. Zeepresten en huidschilfers zijn een goede voedingsbodem voor schimmels, die in een vochtig en donker milieu het best gedijen. Door het oplopen van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid tijdens het douchen, kan er condens op wanden met een lagere oppervlaktetemperatuur ontstaan. Als dit vocht niet snel genoeg wordt afgevoerd door ventilatie en/of het droogmaken met doek of trekker, dan is verkleuring van de kitnaden en voegen een onvermijdelijk gevolg.

Algemene tips

Voorkomen van schimmel
Om schimmelvorming in de badkamer zo min mogelijk de kans te geven, dienen de omstandigheden voor deze groei beperkt worden. Afvoer van vochtige lucht is een eerste vereiste. Een aantal maatregelen op een rij:

• Zorg ervoor dat de badkamer ten minste een uur voor gebruik op temperatuur is. Condensatie op koude ondergronden krijgt zo minder kans.
• Maak wanden in de douchehoek na gebruik droog met een doek of trekker.
• Zet de badkamerdeur open.
• Zet een raam kortstondig open (ca. 15 minuten) na gebruik. Bij lage buitentemperaturen kan het langdurig open laten staan van ramen echter weer zorgen voor verdere afkoeling van de wandoppervlakken, waardoor het probleem blijft bestaan.
• Zorg voor een permanente en afdoende ventilatie. Afvoer van vochtige lucht via bijv. mechanische ventilatie of ventilatieroosters zorgt voor een snel en effectief herstel van de vochthuishouding in de badkamer.

Bestrijden van schimmel

Schimmelwerende reinigingsmiddelen op basis van chloor/bleek zijn bijzonder geschikt voor het verwijderen van schimmels. Over het algemeen zijn voegen in badkamers op basis van cement en daarom niet bestand tegen zuren. De zuurgraad van vloeistoffen wordt aangeduid in een pH-waarde van 0 – 14. Vloeistoffen met een neutrale zuurgraad (zoals schoon leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. De schoonmaakmiddelen op basis van chloor/bleek hebben een pH van 7 (neutraal) of hoger.

Verwijderen van kalkaanslag

Op plaatsen waar het leidingwater hard is, kan kalkaanslag ontstaan op het tegelwerk en sanitair. Bijna alle kalk-werende middelen zijn zuur en hebben een te lage pH-waarde. Deze middelen zullen een cementgebonden voeg iedere keer tijdens het schoonmaken aantasten met alle gevolgen van dien. Ook in verdunde vorm zal de pH-waarde van deze middelen laag blijven. Indien de pH-waarde van het schoonmaakmiddel niet op de verpakking staat vermeld, kunt u contact opnemen met de fabrikant. Sommige schoonmaakmiddelen zoals groene zeep laten altijd een vettige laag achter waardoor vuil juist beter zal hechten. Ook deze middelen zijn niet geschikt.

Voor het reinigen van het tegelwerk adviseren wij de volgende werkwijze:

• Het gehele tegelwerk zoveel mogelijk reinigen met schoon leidingwater.
• Alleen daar waar kalkaanslag en ander vuil zichtbaar, is het tegelwerk, inclusief de voegen, eerst goed nat maken vóór het behandelen met een schoonmaakmiddel. Hierdoor zal het schoonmaakmiddel minder de voeg indringen.
• Het tegelwerk schoonboenen met het desbetreffende schoonmaakmiddel, bij voorkeur met een niet zuur schoonmaakmiddel.
• Na het schoonmaken het tegelwerk direct intensief naspoelen met schoon leidingwater en met een doek droogmaken.

(Bron www.forbo.com/eurocol/nl-nl/)